Disclaimer
Disclaimer:

Toepasbaarheid
Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de redactie en alle medewerkers van Alphen.NU met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onjuistheden.

Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De eigenaren van Alphen.NU zijn ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de (on)mogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Informatie en documentatie van derden
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de eigenaren en medewerkers van Alphen.NU. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van de informatievoorziening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de eigenaren en medewerkers van Alphen.NU. De eigenaren en medewerkers van Alphen.NU zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Gebruik van informatie, gegevens, multimedia en overigen
Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiren, uit te printen of op te slaan, hiervoor dient echter te allen tijde toestemming voor aangevraagd te worden middels het volgende adres: disclaimer@Alphen.NU Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van Alphen.NU te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door de eigenaren van Alphen.NU is geautoriseerd.

De copyrights van al het fotomateriaal op de website komen toe aan de fotografen. Toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site kan worden verkregen via het volgende adres: disclaimer@Alphen.NU

Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van Alphen.NU op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaren van Alphen.NU. Toestemming kan schriftelijk worden aangevraagd middels het volgende adres: disclaimer@Alphen.NU

Indien u vragen heeft over deze verklaring ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze website, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar disclaimer@Alphen.NU. Deze tekst is opgesteld in het Nederlands en is bindend.

De organisatie van Alphen.NU heeft inzicht in de priveberichten, indien ze aannemelijke verdenkingen hebben in de betreffende situatie. Daarnaast behoud de organisatie het recht om ten alle tijden de berichten in te zien, deze zullen niet publiekelijk gemaakt worden. Door het registreren op onze website gaat u hiermee akkoord, mocht u hier bedenkingen tegen hebben, dient u contact op te nemen via info@Alphen.NU.

Aanpassingen Disclaimer
Alphen.NU houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Iedere aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd.