Privacyverklaring
Privacy verklaring:

Begripsomschrijving
Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens. Passief verstrekte informatie: zonder dat u zich daarvan bewust bent, stelt u bij het surfen over het Internet, ons en anderen in staat om gegevens over u te verzamelen, als het IP-nummer van uw computer, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u bekijkt. Met behulp van deze gegevens kan Alphen.NU de kwaliteit en toegankelijkheid van haar internetpagina's verbeteren. Voor zover deze gegevens gebruikt worden, gebeurd dit altijd anoniem en getotaliseerd. Cookies: kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een Internetgebruiker te herkennen. Tevens worden cookies gebruikt om internetpagina's beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers. Cookies zijn geen programma's die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen.

Doel van gegevensverwerking
De door de u actief verstrekte informatie wordt door Alphen.NU gebruikt voor de administratieve afhandeling van uw account. In de toekomst zullen wij uw telefoonnummer in ons systeem invoeren waarmee u sms berichten kunt versturen onderling. Voor dit soort zaken hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. De informatie kan daarnaast gebruikt worden om u te berichten over het verloop van alle zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van onze organisatie.

Wanneer u zich aanmeldt voor een account (profiel) kunnen uw gegevens gebruikt worden om u in de toekomst te informeren over diensten van onze eigen organisatie, en eventueel van derden waar wij mee momenteel of in de toekomst zullen samenwerken.. Als u dergelijke informatie niet op prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk per e-mail melden aan: disclaimer@Alphen.NU

De passief verstrekte informatie heeft twee doelen. Allereerst worden cookies gebruikt om de site voor de gebruiker zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Daarnaast kan Alphen.NU meten hoeveel unieke bezoekers de site heeft en deze waardevolle informatie gebruiken om campagnes goed te kunnen plannen. Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u deze functionaliteit op uw browser uitschakelen. Neemt u hiervoor contact op met de fabrikant van uw browser.

Inzage en correctiepersoonsgegevens
Alphen.NU probeert te allen tijde de gegevens correct te registreren. Bij het overnemen van gegevens of door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Daarom heeft u altijd het recht de gegevens in te zien, te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor schriftelijk contact met ons opnemen.

De organisatie van Alphen.NU heeft inzicht in de priveberichten, indien ze aannemelijke verdenkingen hebben in de betreffende situatie. Daarnaast behoud de organisatie het recht om ten alle tijden de berichten in te zien, deze zullen niet publiekelijk gemaakt worden. Door het registreren op onze website gaat u hiermee akkoord, mocht u hier bedenkingen tegen hebben, dient u contact op te nemen via info@Alphen.NU.

Aanpassingen Privacyverklaring
Alphen.NU houdt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen. Iedere aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd.